Astellas Sverige

Senaste rapporten
Historiska rapporter

Astellas rapport om öppen redovisning av värdeöverföring 2017

Astellas är medlemmar av den europeiska läkemedelsbranschorganisationen (the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, ”EFPIA”) och följer EFPIA:s regler om öppen rapportering av värdeöverföring från 2014 (”EFPIA:s redovisningskod”).

EFPIA:s redovisningskod kräver att alla medlemsföretag dokumenterar och redovisar vissa värdeöverföringar, direkta eller indirekta, till eller för hälso- och sjukvårdspersonal  eller sjukvårdsorganisationer  (”redovisningar”).

EFPIA:s redovisningskod implementeras i Sverige genom Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk, LERAstellas redovisar alla värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdspersonal och sjukvårdsorganisationer i enlighet med sitt åtagande att följa EFPIA:s redovisningskod och alla tillämpliga svenska nationella regler.