Najczęściej zadawane pytania

Jakie są wymagania Kodeksu Przejrzystości EFPIA?

Kodeks Przejrzystości EFPIA jest kodeksem postępowania, który wymaga, aby wszystkie firmy członkowskie EFPIA oraz firmy, które są członkami stowarzyszeń członkowskich EFPIA, ujawniały informacje o świadczeniach przekazanych przedstawicielom zawodów medycznych oraz organizacjom ochrony zdrowia . Zgodnie z Kodeksem, firmy członkowskie EFPIA będą musiały ujawnić nazwiska przedstawicieli zawodów medycznych oraz nazwy organizacji ochrony zdrowia, które otrzymały od nich określone płatności lub świadczenia (pod warunkiem, że została uzyskana odpowiednia zgoda). Firmy te będą również musiały ujawnić sumę wartości świadczeń według określonej kategorii, co może obejmować, np. darowiznę dla organizacji ochrony zdrowia, opłatę za wygłoszenie wykładu, płatność za przejazd lub opłaty rejestracyjne związane z udziałem w edukacyjnym kongresie medycznym.

 

Informacje na temat Kodeksu i krajów członkowskich EFPIA można znaleźć na stronie internetowej KodeksuPrzejrzystości EFPIA – kliknij tutaj

 

Uwaga: w przypadku niektórych krajów członkowskich EFPIA występują odstępstwa od Kodeksu Przejrzystości, zgodnie z lokalnymi wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi. Więcej informacji dotyczących Kodeksu Przejrzystości można znaleźć na stronie internetowej lokalnego stowarzyszenia. Łącze do strony lokalnego stowarzyszenia znajduje się w zakładce Metodologia.

 

Jaką metodologię stosuje Astellas w zakresie ujawniania informacji o przekazanych świadczeniach?

Aby zapoznać się z metodologią Astellas w zakresie ujawniania informacji, zgodnie z Kodeksem Przejrzystości oraz wymaganiami prawnymi, należy kliknąć zakładkę Metodologia.

 

Co należy zrobić, aby uzyskać dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ujawniania informacji publikowanych przez Astellas?

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z informacjami w zakładce Metodologia na tej stronie internetowej lub odwiedzić witrynę internetową lokalnego stowarzyszenia dotyczącą Kodeksu Przejrzystości. Łącze do strony lokalnego stowarzyszenia dotyczącej Kodeksu Przejrzystości znajduje się w zakładce Metodologia

 

Co mam zrobić, jeśli nie zgadzam się z informacjami opublikowanymi przez Astellas?

Należy zapoznać się z informacjami w zakładce Zgłaszanie pytań dostępnej na tej stronie internetowej.

 

Jak mogę zmienić swoją decyzję dotyczącą udzielenia zgody?

Należy zapoznać się z informacjami dostępnymi w zakładce Zgłaszanie pytań dostępnej na tej stronie internetowej.

 

W jakim czasie Astellas udzieli odpowiedzi na pytania?

Astellas dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na pytanie w ciągu 14 dni roboczych. Więcej informacji na temat przesyłania pytań można znaleźć w zakładce Zgłaszanie pytań.

 

Czy mogę użyć tego portalu internetowego w celu zgłoszenia zdarzenia niepożądanego?

Nie, w celu zgłoszenia zdarzenia niepożądanego, które wystąpiło w trakcie przyjmowania leku Astellas należy przesłać informacje na adres e-mail: appl_pharmacovigilance@astellas.com  lub faksem na nr (22) 545 11 39, lub skontaktować się z lokalnym oddziałem Astellas tel: (22) 545 11 11.

Dostępne opcje zgłaszania podane są na stronie internetowej http://www.astellas.pl/kontakt/kontakt-dzialania-niepozadane/.

 

Dlaczego nie mogę otworzyć dokumentu Raport Przejrzystości?

Raporty publikowane są w formacie PDF. Należy sprawdzić aktualnie używaną wersję aplikacji Adobe Reader. Najnowszą wersję aplikacji Adobe można pobrać tutaj.

 

Dlaczego mam problemy z przeglądaniem lub korzystaniem z tej witryny internetowej?

Należy sprawdzić bieżącą wersję przeglądarki internetowej. Ta witryna współpracuje z następującymi wersjami przeglądarki:


Komputer stacjonarny/laptop:

Google Chrome 27 i nowsze wersje

Microsoft Internet Explorer 9 i nowsze wersje

Firefox 26 i nowsze wersje

Apple Safari 6 i nowsze wersje

Opera 2012 i nowsze wersje

Urządzenia mobilne:

Apple Safari 6 i nowsze wersje

Chrome 27 i nowsze wersje

IE 8-11 i nowsze wersje