Zgłaszanie pytań

W przypadku pytań dotyczących informacji zawartych w raporcie przejrzystości opublikowanym przez Astellas, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 

Do Astellas można kierować trzy rodzaje pytań:

Zgoda:

(i) Jeśli dana osoba została wymieniona z imienia i nazwiska w raporcie  opublikowanym przez Astellas, ale uważa , że nie wyraziła na to zgody.

(ii) Jeśli dana osoba wcześniej wyraziła zgodę na wymienienie z imienia i nazwiska w raporcie opublikowanym przez Astellas, ale obecnie pragnie wycofać swoją zgodę oraz chce, aby jej dane były publikowane w formie zbiorowej.

(ii) Jeśli dana osoba wcześniej odmówiła zgody na wymienienie z imienia i nazwiska w raporcie opublikowanym przez Astellas, ale obecnie chce udzielić zgody.

 

Należy pobrać i wypełnić formularz „Aktualizacja zgody”.

 

Dane osobowe:

Jeśli dana osoba chce wprowadzić zmiany w swoich danych osobowych lub nie zgadza się z informacjami opublikowanymi przez Astellas dotyczącymi swojej tożsamości, należy pobrać i wypełnić formularz „Aktualizacja danych osobowych”.

 

Płatność/przekazane świadczenia:

Jeśli dana osoba nie zgadza się z wysokością świadczenia opublikowaną z jej imieniem i nazwiskiem, należy pobrać i wypełnić formularz „Aktualizacja danych osobowych”.

 

Jeśli potrzebujesz dalszych wyjaśnień dotyczących informacji opublikowanych przez Astellas, proszę zapoznaj się z informacjami w zakładce Metodologia w tej witrynie internetowej lub należy odwiedzić witrynę internetową lokalnego stowarzyszenia dotyczącego kodeksu w celu uzyskania dalszych informacji. Łącze do strony lokalnego stowarzyszenia dotyczącej kodeksu znajduje się w zakładce Metodologia.

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA:

  1. Należy pobrać i wypełnić odpowiedni formularz. 

  2. Należy go wydrukować i podpisać

  3. Następnie formularz należy zeskanować i wysłać pocztą e-mail, wraz z zeskanowaną kopią podpisanej umowy z Astellas, na adres pl.transparency.dispute@astellas.com

 

Uwaga: Pytanie zostanie formalnie przetworzone dopiero po wypełnieniu i podpisaniu odpowiednich formularzy, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych danych oraz po wysłaniu wiadomości e-mail na powyższy adres, wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami pomocniczymi.

 

Aktualizacja zgody.docx

Aktualizacja danych osobowych.docx