Astellas Polska

Ostatnie raporty przejrzystości
Poprzednie raporty przejrzystości

Raport Przejrzystości Astellas 2017

Astellas jest firmą członkowską Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych („EFPIA”) i stosuje się do Kodeksu Przejrzystości  EFPIA 2014 („Kodeks Przejrzystości EFPIA”).

Kodeks Przejrzystości EFPIA wymaga, aby wszystkie firmy członkowskie dokumentowały i udostępniały określone świadczenia dokonane bezpośrednio lub pośrednio, wobec lub na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych lub organizacji ochrony zdrowia.

Kodeks Przejrzystości EFPIA jest wprowadzany w Polsce poprzez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INFARMA). Astellas udostępnia wszystkie świadczenia przekazane przedstawicielom zawodów medycznych oraz organizacjom ochrony zdrowia, zgodnie ze swoimi zobowiązaniami w zakresie przestrzegania Kodeksu Przejrzystości oraz obowiązującym polskim kodeksem.