Αιτήματα

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τις πληροφορίες στην αναφορά δημοσιοποίησης που δημοσιεύθηκε από την Astellas, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες.

Υπάρχουν δύο τύποι αιτημάτων που μπορείτε να υποβάλετε στην Astellas:

  1. Ταυτότητα:

Αν θέλετε να επιφέρετε μια αλλαγή στα προσωπικά σας στοιχεία ή διαφωνείτε με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από την Astellas σχετικά με την ταυτότητά σας.

 

  1. Πληρωμή / μεταβίβαση αξιών:

Αν διαφωνείτε με μια πληρωμή ή μεταβίβαση αξιών που δημοσιεύθηκε με το όνομά σας.

 

Αν επιθυμείτε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από την Astellas, παρακαλούμε διαβάστε τις πληροφορίες στη σελίδα Μεθοδολογία του παρόντος δικτυακού τόπου ή και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του τοπικού σας οργανισμού, για περισσότερες πληροφορίες.  Ένας σύνδεσμος στον τοπικό οργανισμό σας παρέχεται στην ενότητα Μεθοδολογία.

 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ:

1. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη Λήψη για να πάρετε και να συμπληρώσετε την φόρμα «Τροποποίηση Προσωπικών Στοιχείων».

2. Εκτυπώστε και υπογράψτε την φόρμα αιτήματος.

3. Σαρώστε και στείλτε ένα αντίγραφο του εντύπου αιτήματος σας, μαζί με ένα σαρωμένο αντίγραφο της υπογεγραμμένης συμφωνίας σας με την Astellas, στο gr.transparency.dispute@astellas.com

 

Παρακαλούμε σημειώστε: Το αίτημά σας δεν θα υποβληθεί προς επεξεργασία επισήμως μέχρι να συμπληρωθεί και υπογραφεί από εσάς το σχετικό έντυπο αιτήματος, με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δόθηκε παραπάνω, μαζί με τη σχετική τεκμηρίωση.

 


Τροποποίηση Προσωπικών Στοιχείων.docx