Αιτήματα

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τις πληροφορίες στην αναφορά δημοσιοποίησης που δημοσιεύθηκε από την Astellas, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες.

Υπάρχουν τρεις τύποι ερωτημάτων που μπορείτε να υποβάλετε στην Astellas:

 

Συγκατάθεση:

(i)   Εάν έχετε κατονομαστεί ατομικά στην αναφορά δημοσιοποίησης που δημοσιεύθηκε από την Astellas, αλλά πιστεύετε ότι δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για αυτό.

(ii) Αν έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας για να κατονομαστείτε ατομικά στην αναφορά δημοσιοποίησης που δημοσιεύθηκε από την Astellas, αλλά τώρα θέλετε να την ανακαλέσετε και να δημοσιευτούν τα δεδομένα σας στην συγκεντρωτική μορφή.

(iii) Αν έχετε αρνηθεί προηγουμένως να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για να κατονομαστείτε ατομικά στην αναφορά δημοσιοποίησης που δημοσιεύθηκε από την Astellas, αλλά τώρα θέλετε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη Λήψη για να πάρετε και να συμπληρώσετε την φόρμα «Τροποποίηση Συναίνεσης».

Ταυτότητα:

Αν θέλετε να επιφέρετε μια αλλαγή στα προσωπικά σας στοιχεία, ή διαφωνείτε με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από την Astellas σχετικά με την ταυτότητά σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη Λήψη για να πάρετε και να συμπληρώσετε την φόρμα «Τροποποίηση Προσωπικών Στοιχείων»

Πληρωμή / μεταβίβαση αξιών:

Εάν διαφωνείτε με μια πληρωμή ή μεταβίβαση αξιών που δημοσιεύθηκε με το όνομά σας, παρακαλούμε  χρησιμοποιήστε τη Λήψη για να πάρετε και να συμπληρώσετε την φόρμα «Τροποποίηση Προσωπικών Στοιχείων».

 

Αν επιθυμείτε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από την Astellas, παρακαλούμε διαβάστε τις πληροφορίες στη σελίδα Μεθοδολογία του παρόντος δικτυακού τόπου ή και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του τοπικού σας οργανισμού, για περισσότερες πληροφορίες.  Ένας σύνδεσμος στην τοπική ένωσή σας παρέχεται στην ενότητα Μεθοδολογία.

 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ:

1. Χρησιμοποιώντας τη Λήψη, πάρτε και συμπληρώστε την σχετική φόρμα ερωτήματος.

2. Εκτυπώστε και υπογράψτε την φόρμα ερωτήματος.

3. Σαρώστε και στείλτε ένα αντίγραφο του εντύπου ερωτήματός σας, μαζί με ένα σαρωμένο αντίγραφο της υπογεγραμμένης συμφωνίας σας με την Astellas, στο gr.transparency.dispute@astellas.com

 

Παρακαλούμε σημειώστε: Το ερώτημά σας δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία επισήμως μέχρι να συμπληρωθούν και υπογραφούν από εσάς τα σχετικά έντυπα ερωτήματος, με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και να αποσταλούν στη διεύθυνση  email που δόθηκε παραπάνω, μαζί με τη σχετική τεκμηρίωση.

 


Τροποποίηση Προσωπικών Στοιχείων.docx

Τροποποίηση Συναίνεσης.docx